Copyright

EigenArnhem behoudt zich het recht  -tenzij anders overeengekomen met de auteur-  ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor de tekst als muziek en  beeldmateriaal.

Bezoekers van EigenArnhem mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in EigenArnhem opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van EigenArnhem (ook niet via een eigen netwerk).